top
 


 

Overzicht publicaties Heemkundige Kring Haaltert

Liber Memorialis Ecclesiae de Haeltert

Het verhaal van het kerkgebouw en het parochiaal leven van 1848 tot 1980

Aan de hand van de Liber Memorials van de Sint-Goriks parochie, het schrift waarin waarin de pastoors ongeveer alles noteerden wat zij in de loop van het jaar de moeite vonden om te onthouden, zoals: nieuwigheden in het kerkinterieur, bouw van scholen, kapellen, H. Missies, grootse vieringen van het H. Hart, enz..

Staf Versavel stelde (i.s.m. Willy De Loose en Omer Van Cromphaut) een prachtig naslagwerk samen.Het is een boek over het kerkgebouw en het wel en wee van het godsdienstig leven in Haaltert. Ook 'de bijzonderheden' van de parochie en een korte levensschets van de acht pastoors worden behandeld.

Dankzij de kunstige fotografie en de kleurendruk is het boek een strelingt voor het oog. Of zoals het een lezer het verwoordde: 'het boek is mooier dan de werkelijkheid'.

Formaat: 21x29,7 cm, harde kaft, 175 pag. met ruim 370 afbeeldingen.

Uitverkocht

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

 

KRC Haaltert 1942-2017 Het verhaal van Rood en Groen

De auteurs oud-speler Alex Van der Veken en Marcel Baetens, supporter sedert de jaren 60, nemen u mee op een boeiende, kleurrijke reis door de geschiedenis van 75 jaar KRC Haaltert.

Zij vonden dat deze verjaardag niet ongemerkt voorbij kon gaan. Zij zijn samen in de vele archieven van de club gedoken en zijn erin geslaagd om de volledige geschiedenis van “de Racing” en zelfs van de voorgangers, “Sinco” en “Hoger op “ te reconstrueren.

Voor elk seizoen van 1942 tot 2017 werden de ploegen in de reeks van RC Haaltert teruggevonden en van elk seizoen is er ook de eindrangschikking. Bovendien werden voor vrijwel elk seizoen de namen teruggevonden van zij die in de ploeg hun opwachting maakten.
Daarnaast bevat het boek niet minder dan 85 vaak unieke  foto’s uit een ver en nabij verleden. Naast foto’s van het eerste elftal zijn er ook een aantal foto’s van de jeugd elftallen. Via gesprekken met (oud-) spelers (zelfs met de oudste nog levende speler) en bestuursleden werden tal van pittige anekdotes van onder het stof gehaald.

Formaat A4, 169 blz. harde kaft,

Uitverkocht

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

Bijdrage tot de Geschiedenis van de Rijkswachtbrigade te Haaltert 1901-2001

William Van den Berghe, rijkswachter o.r.

Deze gewezen Rijkswachtinspecteur en Haaltenaar verzamelde gegevens en foto's van de 107 gendarmes die deel uitmaakten van de Haaltertes brigade van 1901 tot 2001.

Het mag gezegd: een monnikenwerk dat uitmondde in een waardebol tijdsdocument.

Formaat A4 - 190 blz. macreo satiné 120 gr. geplastificeerde harde kaft.

Kostprijs 25 € + 5€ (indien verzending)

Namenlijst van rijkswachters klikt hier

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

Denderhoutem & "Den Grooten Oorlog' Luc Pots

Uit Denderhoutem alleen waren er 273 jonge mannen die werden opgeroepen: 24 van hen sneuvelden en verschillende werden krijgsgevangen gemaakt.

Van sommige jongens die de oorlog wel overleefden is het verhaal zo interessant dat er een speciale bijdrage aan werd geweid.

U leest er niet alleen hoe Atom de eerste wereldoorlog beleefde maar ook het oorlogsverhaal van alle gesneuvelde soldaten. Hun tot nu toe ongekende verhalen werden chronologisch gerangschikt en verdienen bewaard te worden.

 

Uitverkocht

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

 

 

'De pijn daensist te zijn' Joris De Kegel

Het boek vertelt aan de hand van niet eerder gepubliceerde documenten en getuigenissen het verhaal van niet alleen de bekende hoofdrolspelers maar ook het engagement van de plaatselijke spilfiguren en volgelingen, hun  triomfen en vervolging.

Het boek beschrijft het verhaal van 4 generaties daensisten in Kerksken, in de Denderstreek en in Amerika. Hoe daensisten meewerkten aan de ‘Gazette van Detroit’. Aan het verhaal van ‘Flandria-America’ en van ‘De Straal’, de twee-talige Nederlands-Engelse krant in Noord-Amerika.

Verder komen we te weten hoe in de Denderstreek na WO I en WO II het daensistische gedachtengoed overleefde in de opeenvolgende Vlaams-nationale partijen en welke de rol was van de repressie. Ondanks alles blijven de daensisten in Kerksken ‘Het Lied van den Groenen Strik’ zingen.

Uitverkocht

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

Aloïs De Backer en het Daensisme 1858 - 1904 Luc Pots

Aloïs De Backer, de man van bij ons en zijn tijd. Op 18 december 2014 is het 175 geleden zijn dat priester Adolf Daens werd geboren.

Die verjaardag was een aanleiding om niet alleen priester Adolf Daens maar ook Aloïs De Backer te herdenken, die misschien een minderbekende maar daarom niet minder belanrijke rol speelde.

Om de lezer te helpen bij het zich inleven in de tijdskeder werden foto's, facsimile's vankrantenartikels, details van het Staatsblad en postkaarten uit die periode opgenomen.

In dit kader werd door de Heemkundige Kring een herdenking van De Backer aan zijn monument op het kerkkhof en een eucharistieviering gehouden. Na de viering werd in de muziekacademie het boek voorgesteld en de tentoonstelling over De Backer en het daensisme geopend.

Klikt hier voor de video van de viering

met dank aan AtomTV

Uitverkocht

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

De Haalterse deelgemeenten vroeger en nu

Willy De Loose - Staf Versavel

De Heemkundige Kring zorgde met deze publicatie voor een verrassende tocht langs straten en pleinen, waar ooit een groot deel van de sociale leven van de gemeenten zich afspeelde.

Dit werk bevat een schat aan beeldig en beeldrijk materiaal van vroeger en nu, gestoffeerd en toegelicht met historische en andere wetenswaardigheden

OPNIEUW VERKRIJGBAAR ! € 20

 

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

 

'Oe zegge men dadde in ’t Eljergems'

Roger De Troyer

In ‘Oe zegge men dadde in ’t Eljergems’ en ‘Heldergemse bijnamen’ worden honderden sappige gezegden en woorden vermeld met de verklaring in het AN.

Heldergemse bijnamen

Roger De Troyer en William Minaert

Een 2e deel behandelt de bijnamen die decennia geleden nog gemeenrecht waren om de dorpelingen te identificeren en die nu helaas in de vergeethoek geraken. Foto’s vullen dit onderwerp aan.Het is een grote verdienste van de auteurs Roger De Troyer en William Minnaert dat deze ‘taalpareltjes’ bewaard worden.

UITVERKOCHT

Om boek te raadplegen klikt hier

 

 

'Oe zegge men 't ammel

Gilbert Redant

Haaltert °1912- +1999

Vrijdag 5 december 1997 werd onder zeer grote belangstelling het boek voorgesteld.

Met monniken geduld verzamelde hij ruim 2000 Haaltertse uitdrukkingen, zegswijzen, spreuken en spreekwoorden met AN-verklaring.

Het geheel werd opgesmukt met pittige karikaturen van karikaturist Nesten.

 

Uitverkocht

 

 

Haalterse gezinnen in de kijker- Willy De Loose

 

Familieboek 1 &2 beschrijft driehonderd gezin- en familieopnamen met identificatie van de afgebeelde personen, de kwartierstaat in vier generaties, de naamverklaring en een repertorium van ruim 1000 familienamen vormen een onschatbare bijdrage voor onze lokale geschiedenis en een prachtig geschenk voor genealogen

Klikt hier voor Familieboek I

Klikt hier voor Familieboek II

 

Opnieuw verkrijgbaar in copydruk € 15

 

 

 

Gesneuvelde soldaten HAALTERT WO I en WO II

Roger De Troyer

Twee oorlogen liggen bij de ouderen onder ons nog vers in het geheugen.

De Grote Oorlog, 14-18 en de Tweede Wereldoorlog 1900-45.

Ook onze gemeente betaalde zijn tol aan deze waanzinnige situaties

 

Uitverkocht

 

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

 

 

Kerksken, de wereld in een dorp - Willy De Loose – Joris De Kegel

Een bijdrage tot de geschiedenis  van Kerksken
Is de geschiedenis van een dorp niet de geschiedenis van een Land?
En biedt de geschiedenis van een dorp niet een blik op de wereld?
Het zijn immers mensen die geschiedenis maken.

Uitgave  oktober 1999 -  Uitverkocht

Om het boek te raadplegen klikt onderstaande links aan

Voorwoord en inhoud

Kerksken in het Feodale stelsel

Toponymie

Kerkelijke geschiedenis

Politieke Geschiedenis

Sociaal en economische evolutie

Onderwijs

Verenigingsleven

Merkwaardige figuren

Dorstig Kerksken

Kerksken, de wereld in een dorp 452 blz.

 

 

Haaltert van 1830 tot 1976 - Willy De Loose

Bijdrage tot de geschiedenis van het politieke en sociale leven

Uitgave  oktober 1995 -  Uitverkocht

Uit de pers: Het werd een gezellige receptie met gevatte toespraken van schepen Wim Allaer en van burgemeester Valentine Tas en met fel geapprcecieerde ludieke voorstelling van het boek door journalist Paul Ghijsels.

Hoewel elke aangehaald feit in het boek gestaafd wordt, heeft de auteur gepoogd zijn boek vlot leebaar te maken voor iedereen en talrijke anekdoten verluchten de gescheidkundige feiten. Het boek komt tegemoet aan de nieuwsgierigheid en de leeshonger van diegenen die zich interesseren voor een uiterst boeiend stukje Haalterts verleden (Het Nieuwsblad)

Dit boek slaat een brug naar het verleden. Het boeit iedereen van ons, maar ook voor de volgende generaties is dit werk een must. (schepen Wim Allaer)

Om het boek te raadplegen in pdf klikt hieronder

Deel I-V Gemeenteraadsverkiezingen 1831 tot Oorlog 1914-1918

Deel VI - Het interbellum

Deel VII - VIII Oorlog 1940-1945 tot Naoorlogse periode 1970

Deel IX Fusie in 't zicht - Deel X Familie de Sadeleer te Haaltert