top

 


 

Boekvoorstelling 8 oktober 2017

Nieuwe uitgave

Overzicht publicaties Heemkundige Kring Haaltert

 

Liber Memorialis Ecclesiae de Haeltert

Het verhaal van het kerkgebouw en het parochiaal leven van 1848 tot 1980

Aan de hand van de Liber Memorials van de Sint-Goriks parochie, het schrift waarin waarin de pastoors ongeveer alles noteerden wat zij in de loop van het jaar de moeite vonden om te onthouden, zoals: nieuwigheden in het kerkinterieur, bouw van scholen, kapellen, H. Missies, grootse vieringen van het H. Hart, enz..

Staf Versavel stelde (i.s.m. Willy De Loose en Omer Van Cromphaut) een prachtig naslagwerk samen.

Het is een boek over het kerkgebouw en het wel en wee van het godsdienstig leven in Haaltert. Ook 'de bijzonderheden' van de parochie en een korte levensschets van de acht pastoors worden behandeld.

Dankzij de kunstige fotografie en de kleurendruk is het boek een strelingt voor het oog. Of zoals het een lezer het verwoordde: 'het boek is mooier dazn de werkelijkheid'.

 

Formaat: 21x29,7 cm, harde kaft, 175 pag. met ruim 370 afbeeldingen.

Kostprijs 30 €

Uitverkocht

 

 

Bijdrage tot de Geschiedenis van de Rijkswachtbrigade te Haaltert 1901-2001’

William Van den Berghe, rijkswachter o.r.

Deze gewezen Rijkswachtinspecteur en Haaltenaar verzamelde gegevens en foto's van de 107 gendarmes die deel uitmaakten van de Haaltertes brigade van 1901 tot 2001.

Het mag gezegd: een monnikenwerk dat uitmondde in een waardebol tijdsdocument.

Formaat A4 - 190 blz. macreo satiné 120 gr. geplastificeerde harde kaft.

Kostprijs 25 € + 5€ (indien verzending)

Namenlijst van rijkswachters klikt hier

 

 

'De pijn daensist te zijn' Joris De Kegel

Het boek vertelt aan de hand van niet eerder gepubliceerde documenten en getuigenissen het verhaal van niet alleen de bekende hoofdrolspelers maar ook het engagement van de plaatselijke spilfiguren en volgelingen, hun  triomfen en vervolging.

Het boek beschrijft het verhaal van 4 generaties daensisten in Kerksken, in de Denderstreek en in Amerika. Hoe daensisten meewerkten aan de ‘Gazette van Detroit’. Aan het verhaal van ‘Flandria-America’ en van ‘De Straal’, de twee-talige Nederlands-Engelse krant in Noord-Amerika.

Verder komen we te weten hoe in de Denderstreek na WO I en WO II het daensistische gedachtengoed overleefde in de opeenvolgende Vlaams-nationale partijen en welke de rol was van de repressie. Ondanks alles blijven de daensisten in Kerksken ‘Het Lied van den Groenen Strik’ zingen.

Uitverkocht

 

 

De Haalterse deelgemeenten vroeger en nu

Willy De Loose - Staf Versavel

De Heemkundige Kring zorgde met deze publicatie voor een verrassende tocht langs straten en pleinen, waar ooit een groot deel van de sociale leven van de gemeenten zich afspeelde.

Dit werk bevat een schat aan beeldig en beeldrijk materiaal van vroeger en nu, gestoffeerd en toegelicht met historische en andere wetenswaardigheden

OPNIEUW VERKRIJGBAAR ! € 20

 

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

 

"Oe zegge men dadde in ’t Eljergems"

Roger De Troyer

In ‘Oe zegge men dadde in ’t Eljergems’ en ‘Heldergemse bijnamen’ worden honderden sappige gezegden en woorden vermeld met de verklaring in het AN.

"Heldergemse bijnamen"

Roger De Troyer en William Minaert

Een 2e deel behandelt de bijnamen die decennia geleden nog gemeenrecht waren om de dorpelingen te identificeren en die nu helaas in de vergeethoek geraken. Foto’s vullen dit onderwerp aan.Het is een grote verdienste van de auteurs Roger De Troyer en William Minnaert dat deze ‘taalpareltjes’ bewaard worden.

UITVERKOCHT

Om boek te raadplegen klikt hier

 

Haalterse gezinnen in de kijker- Willy De Loose

 

Familieboek 1 &2 beschrijft driehonderd gezin- en familieopnamen met identificatie van de afgebeelde personen, de kwartierstaat in vier generaties, de naamverklaring en een repertorium van ruim 1000 familienamen vormen een onschatbare bijdrage voor onze lokale geschiedenis en een prachtig geschenk voor genealogen

Familieboek 1 & 2

 

Opnieuw verkrijgbaar in copydruk € 15

 

 

 

 

 

Gesneuvelde soldaten HAALTERT WO I en WO II

Roger De Troyer

Twee oorlogen liggen bij de ouderen onder ons nog vers in het geheugen.

De Grote Oorlog, 14-18 en de Tweede Wereldoorlog 1900-45.

Ook onze gemeente betaalde zijn tol aan deze waanzinnige situaties

 

Uitverkocht

 

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

 

Kerksken, de wereld in een dorp - Willy De Loose – Joris De Kegel

Een bijdrage tot de geschiedenis  van Kerksken
Is de geschiedenis van een dorp niet de geschiedenis van een Land?
En biedt de geschiedenis van een dorp niet een blik op de wereld?
Het zijn immers mensen die geschiedenis maken.

Uitgave  oktober 1999 -  Uitverkocht

Om het boek te raadplegen klikt onderstaande links aan

Voorwoord en inhoud

Kerksken in het Feodale stelsel

Toponymie

Kerkelijke geschiedenis

Politieke Geschiedenis

Sociaal en economische evolutie

Onderwijs

Verenigingsleven

Merkwaardige figuren

Dorstig Kerksken

Kerksken, de wereld in een dorp 452 blz.