top
 


 

 

Liber Memorialis Ecclesiae de Haeltert

Het verhaal van het kerkgebouw en het parochiaal leven van 1848 tot 1980

Staf Versavel stelde (i.s.m. Willy De Loose en Omer Van Cromphaut) een prachtig naslagwerk samen.Het is een boek over het kerkgebouw en het wel en wee van het godsdienstig leven in Haaltert. Ook 'de bijzonderheden' van de parochie en een korte levensschets van de acht pastoors worden behandeld.

Aan de hand van de Liber Memorials van de Sint-Goriks parochie, het schrift waarin waarin de pastoors ongeveer alles noteerden wat zij in de loop van het jaar de moeite vonden om te onthouden, zoals: nieuwigheden in het kerkinterieur, bouw van scholen, kapellen, H. Missies, grootse vieringen van het H. Hart, enz..

Om het boek te raadplegen in pdf klikt hieronder

Voorwoord en inhoudstafel

Deel I. Memoriaal van de oude kerk

Deel II. Memoriaal van de nieuwe kerk

Deel III. Bijzonderen van de parochie

Deel IV. De pastoors

Deel V. Kerkelijke gewaden en missaals

Deel VI. Illustraties gebouwen en plechtigheden

Deel VII. Een waardevolle kerk

Het volledige boek "Liber Memorials" 173 blz.

Foto's boekvoorstelling zondag 3 september 2017

Uitverkocht

 

 

 

KRC Haaltert 1942-2017 Het verhaal van Rood en Groen

Marcel Baeten & Alex Van der Veken

De auteurs oud-speler Alex Van der Veken en Marcel Baetens, supporter sedert de jaren 60, nemen u mee op een boeiende, kleurrijke reis door de geschiedenis van 75 jaar KRC Haaltert.

Zij vonden dat deze verjaardag niet ongemerkt voorbij kon gaan. Zij zijn samen in de vele archieven van de club gedoken en zijn erin geslaagd om de volledige geschiedenis van “de Racing” en zelfs van de voorgangers, “Sinco” en “Hoger op “ te reconstrueren.

Voor elk seizoen van 1942 tot 2017 werden de ploegen in de reeks van RC Haaltert teruggevonden en van elk seizoen is er ook de eindrangschikking. Bovendien werden voor vrijwel elk seizoen de namen teruggevonden van zij die in de ploeg hun opwachting maakten.

 

Om het boek te raadplegen in pdf klikt hieronder

Voorwoord en inhoudstafel

Deel 1 - Hoe Haaltert de voetbal ontdekte. Een politieke strijd.

Deel 2 - De geboorte van Racing Club Haaltert

Deel 3 - Het verhaal van Racing Haaltert in de KBVB.

Het volledig boek " KRC Haaltert 1942 - 2017 " 169 blz.

Foto's boekvoorstelling 8 oktober 2017

Uitverkocht

 

 

 

 

Bijdrage tot de Geschiedenis van de Rijkswachtbrigade te Haaltert 1901-2001

William Van den Berghe, rijkswachter o.r.

Deze gewezen Rijkswachtinspecteur en Haaltenaar verzamelde gegevens en foto's van de 107 gendarmes die deel uitmaakten van de Haaltertes brigade van 1901 tot 2001.

Het mag gezegd: een monnikenwerk dat uitmondde in een waardebol tijdsdocument.

Formaat A4 - 190 blz. macreo satiné 120 gr. geplastificeerde harde kaft.

Kostprijs 25 € + 5€ (indien verzending)

Namenlijst van rijkswachters klikt hier

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

 

 

 

Denderhoutem & "Den Grooten Oorlog' Luc Pots

Uit Denderhoutem alleen waren er 273 jonge mannen die werden opgeroepen: 24 van hen sneuvelden en verschillende werden krijgsgevangen gemaakt.

Van sommige jongens die de oorlog wel overleefden is het verhaal zo interessant dat er een speciale bijdrage aan werd geweid.

U leest er niet alleen hoe Atom de eerste wereldoorlog beleefde maar ook het oorlogsverhaal van alle gesneuvelde soldaten. Hun tot nu toe ongekende verhalen werden chronologisch gerangschikt en verdienen bewaard te worden.

 

 

 

 

 

 

'De pijn daensist te zijn' Joris De Kegel

Het boek vertelt aan de hand van niet eerder gepubliceerde documenten en getuigenissen het verhaal van niet alleen de bekende hoofdrolspelers maar ook het engagement van de plaatselijke spilfiguren en volgelingen, hun  triomfen en vervolging.

 

Om het boek te raadplegen in pdf klikt hieronder

 

inhoudstafel, voorwoord en refelecties

Deel I. De sociale strijd einde 19 de - begin 20 ste eeuw

Deel II. Daensisme in Noord-Amerika

Deel III. Een nieuw begin na WO-I

Deel IV. De erfenis

Deel V. Herdenken

Deel VI. Kranten rond 1900

Het volledige boek "De pijn daensist te zijn" 274 blz.

Foto's boekvoorstelling en vieringen Daens 175 jaar

 

Uitverkocht

 

 

 

 

Aloïs De Backer en het Daensisme 1858 - 1904 Luc Pots

 

Aloïs De Backer, de man van bij ons en zijn tijd. Op 18 december 2014 is het 175 geleden zijn dat priester Adolf Daens werd geboren.

Die verjaardag was een aanleiding om niet alleen priester Adolf Daens maar ook Aloïs De Backer te herdenken, die misschien een minderbekende maar daarom niet minder belanrijke rol speelde.

Om de lezer te helpen bij het zich inleven in de tijdskeder werden foto's, facsimile's vankrantenartikels, details van het Staatsblad en postkaarten uit die periode opgenomen.

In dit kader werd door de Heemkundige Kring een herdenking van De Backer aan zijn monument op het kerkkhof en een eucharistieviering gehouden. Na de viering werd in de muziekacademie het boek voorgesteld en de tentoonstelling over De Backer en het daensisme geopend.

 

Uitverkocht

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

 

 

 

 

Omme God ende Vlaenderen - Biografie Jozef De Brouwer

Joris Roelants

 

Op zaterdag 12 september 2009 werd het borstbeeld van Jozef De Brouwer, priester , heenkundige en historicus onthuld op het dorp in Haaltert.

Joris Roelants, achterneef van priester Jozef De Brouwer, beschrijft in het boek "Omme God ende Vlaenderen op een treffende wijze het leven van de priester; zijn jeugsjaren, de apostolaat periode in de verschillende parochies waar hij fungeerde. Hij vermeld eveneens de omvangrijke bibliografie van onschatbare waarde voor onze plaatselijke gescheidschrijving.

 

Klikt hier voor het In Memoriam Jozef De Brouwer

Klikt hier om het boek "Omme God ende Vlaenderen" te raadplegen

 

VN Denderhoutem

De Haalterse deelgemeenten vroeger en nu

Willy De Loose - Staf Versavel

 

Een verrassende tocht langs straten en pleinen, waar ooit een groot deel van het sociale leven zich afspeelde, toegelicht met historische en andere wetenswaardigheden.

Om het boek te raadplegen klikt hier

1. Boekvoorstelling en voorwoord

2. Denderhoutem vroeger en nu

3. Haaltert vroeger en nu

4. Heldergem vroeger en nu

5. Kerksken vroeger en nu

6. Het volledigeboek 140 blz.

 

 

OPNIEUW VERKRIJGBAAR ! € 20

 

 

Mijne Groeten uit Haeltert - Haaltert 2000 een terugblik

Willy De Loose

Om het boek te raadplegen in pdf klikt hieronder

Deel I - Dorpsbeelden

Deel II - Politieke leven - Onze burgemeesters

Deel III - Kerkelijk gebeuren

Deel IV - Mobilisatie - Bevrijding

Deel v - Onderwijs

Deel VI - Het Verenigingsleven

Deel VII- Familiegebeurtenissen

Het volledig boek "Mijne groeten uit Haeltert" 131 blz.

Boekvoorstelling en tentoonstelling Haaltert 2000 - een terugblik

Uitverkocht

 

 

 

Viering 900 jaar Heldergem 1096 - 1996

Vele Heldergemnaren waren verbaasd nog zovele merkwaardige documenten over hun dorp te kunnen aanschouwen

Klikt hier voor verslag feestelijke opening en boekvoorstelling

 

Bijdrage tot de Geschiedenis van Heldergem

Om het boek te raadplegen in pdf klikt hieronder

Deel I -Plaatsbeschrijving en Voorgeschiedenis - Peter D'haeseleer

Deel II - Toponymie (Plaatsnamen) - William Minnaert

Deel III - De Heerlijkheden tijdens het Ancien Regine - Marc De Moyer

Deel IV - Groot Grondbezitters in de 19de eeuw - Roger De Troyer

Deel V - De Napoleontische Periode - Boelaert - Roger De Troyer

Deel VI - De politieke Geschiedenis 1996 - Willy De Loose

Deel VII- Het Kerkelijk Leven - Roger Cosyns

Deel VII - Onderwijs - William Minnaert

Deel IX - Demografisch - Social - Economisch - Peter D'Haeseleer

Deel X - Verenigings Leven en Ontspanning - William Minnaert

Het volledig boek - "Bijdrage tot de Geschiedenis van Heldergem" 349 blz

 

Nog een paar exemplaar in voorraad kostprijs 20 €

 

 

 

 

'Oe zegge men dadde in ’t Eljergems' en Heldergemse bijnamen

Heldergemse dialect - Roger De Troyer

Heldergemse bijnamen

Roger De Troyer en William Minaert

 

Om het boek te raadplegen in pdf klikt hieronder

Deel I - Oe zegge men dadde in 't Eljergems

Deel II - Heldergemse bijnamen

Het volledig boek "Oe zegge men dadde in 't Eljergens"

Verslag van de feestelijke boekvoorstelling

 

Nog een aantal exemplaren te koop bij de Dorpsraad

 

 

 

 

 

Groeten uit Heldergen - Roger De Troyer e. a.

In 2013 nam de Dorpsraad van Heldergem een prachtig initiatief om de verdienstelijke dorpsgenoot Roger De Troyer te huldigen. Hij ontving de "Prijs van van Heldergem". In 1981 als medewerker van het eerste uur aan de werking van de Heemkundige kring was hij een uitstekende kracht. Hij plaatste Heldergem ononderbroken in de kijker. Geen enkel tijdschrifftnummer verscheen zonder een bijdrage over zijn geliefde dorp. Honderden bladzijden wijdde hij aan de geschiedenis van Heldergen, gespreid over vele eeuwen.

Om het boek te raadplegen klikt onderstaande links aan

1. 900 jaar Heldergem

2. Oe zegge men dadde in 't Eljergems

3. Heldergem, vroeger en nu

4. Heldergem, het Fransmandorp

5. Naar Amerika

6. Kerk en religie

7. School en onderwijs

8. Plaatsnamen en eigendommen

9. Familiegeschiedenis

10. Werk en amusement

11. Ten oorlog !

12. Moord, brand en ander heugelijk nieuws

13. Merkwaardige figuren ?

14. Herinneringen

15. Het volledig boek "Groeten uit Heldergem" 380 blz.

16. Verslag van de boekvoorstelling

17. Jeugdherinneringen Roger De Troyer

18. In Memoriam Roger De Troyer - °Heldergem 13 februari 1931 - +Aalst 13 september 2018

 

     

Gesneuvelde soldaten HAALTERT WO I en WO II

Roger De Troyer

Twee oorlogen liggen bij de ouderen onder ons nog vers in het geheugen.

De Grote Oorlog, 14-18 en de Tweede Wereldoorlog 1900-45.

Ook onze gemeente betaalde zijn tol aan deze waanzinnige situaties

Uitverkocht

Om het boek te raadplegen klikt hier

 

 

 

 

 

'Oe zegge men 't ammel - Gilbert Redant

 

Haaltert °1912- +1999

Vrijdag 5 december 1997 werd onder zeer grote belangstelling het boek voorgesteld.

Met monniken geduld verzamelde hij ruim 2000 Haaltertse uitdrukkingen, zegswijzen, spreuken en spreekwoorden met AN-verklaring.

Het geheel werd opgesmukt met pittige karikaturen van karikaturist Nesten.

Uitverkocht

Om boek te raadplegen klikt hier

 

     

     

 

Haalterse gezinnen in de kijker- Willy De Loose

 

Familieboek 1 &2 beschrijft driehonderd gezin- en familieopnamen met identificatie van de afgebeelde personen, de kwartierstaat in vier generaties, de naamverklaring en een repertorium van ruim 1000 familienamen vormen een onschatbare bijdrage voor onze lokale geschiedenis en een prachtig geschenk voor genealogen

Klikt hier voor Familieboek I

Klikt hier voor Familieboek II

 

Opnieuw verkrijgbaar in copydruk € 15

 

 

 

 

Kerksken, de wereld in een dorp - Willy De Loose – Joris De Kegel

Een bijdrage tot de geschiedenis  van Kerksken. Is de geschiedenis van een dorp niet de geschiedenis van een Land? En biedt de geschiedenis van een dorp niet een blik op de wereld? Het zijn immers mensen die geschiedenis maken.

Om het boek te raadplegen klikt onderstaande links aan

Deel I -Voorwoord en inhoud

Deel II - Kerksken in het Feodale stelsel

Deel III - Toponymie

Deel IV - Kerkelijke geschiedenis

Deel V - Politieke Geschiedenis

Deel VI - Sociaal en economische evolutie

Deel VII - Onderwijs

Deel VIII - Verenigingsleven

Deel IX - Merkwaardige figuren

Deel X - Dorstig Kerksken

Het volledig boek - "Kerksken, de wereld in een dorp" 452 blz

Uitverkocht

 

 

Haaltert van 1830 tot 1976 - Willy De Loose

Bijdrage tot de geschiedenis van het politieke en sociale leven

 

Om het boek te raadplegen klikt onderstaande links aan

Boekvoorstelling en voorwoord

Deel I - Gemeenteraadsverkiezing 15 juli 1831

Deel II - De periode Van Meldert verkiezingen 10 oktober 1860

Deel III- Schoolstrijd 1879- 1896

Deel IV - De twingste eeuw - Félicitations, berisping en huiswerk hermaken

Deel V - Oorlog 1914-1918

Deel VI - Het interbellum

Deel VII - Oorlog 1940 - 1945

Deel VIII- Naoorlogse periode - Christelijke arbeidsbeweging

Deel IX - Fusie in 't zicht - Gmeenteraadsverkiezing 1970

DeeL X - Familie de Sadeleer te Haaltert

Het volledigboek - "Haaltert van 1830 tot 1976" 295 blz

Uitverkocht