top

 


 

SINT-MARTINUSHEEM KERKSKEN 3-11 NOVEMBER 2018

 

Boekvoorstelling 8 oktober 2017

KRC Haaltert 1942-2017 Het verhaal van Rood en Groen

Boek voorstelling 3 september 2017

HET VERHAAL VAN HET KERKGEBOUW
EN HET PAROCHIAAL LEVEN VAN 1848 TOT 1980

HET VERHAAL VAN HET KERKGEBOUW
EN HET PAROCHIAAL LEVEN VAN 1848 TOT 1980

Aan de hand van het Liber Memorialis van de de Sint-Goriksparochie, het schrift waarin de pastoors ongeveer alles noteerden wat zij in de loop van het jaar de moeite vonden om te onthouden, zoals: nieuwigheden in het kerkinterieur, bouw van scholen, kapellen, H. Missies,  grootse vieringen van het H. Hart, enz... stelde Staf Versavel (i.s.m. Willy De Loose en Omer Van Cromphaut) een prachtig naslagwerk samen.
Het is een boek over het kerkgebouw en het wel en wee van het godsdienstig leven in Haaltert. Ook ‘de bijzonderen’ van de parochie en een korte levensschets van de acht pastoors  worden behandeld.
Dank zij de kunstige fotografie en de kleurendruk is het boek een streling voor het oog! Of zoals het een lezer het verwoordde: ‘het boek is mooier dan de werkelijkheid’.

Formaat: 21 x 29,7 cm, harde kaft, 172 pag. met ruim 370 afbeeldingen

Graag reserveren vóór 1 augustus - 30 euro (ex. eventuele verzendingskosten)
via rek. nr. BE40 4395 0830 6163 (HK Haaltert) of op het Parochiaal Secretariaat, Bruulstraat, 5 bus1.
De voorintekenaars worden uitgenodigd op de voorstelling begin september.

Een uitgave van de Heemkundige Kring i.s.m. Davidsfonds en de Parochie Sint-Gorik.

 

 

Boekvoorstelling 2 oktober 2016

 

25e DIALECTQUIZ

Op deze laatste editie van de Dialectquiz van Davidsfonds en Heemkundige Kring Haaltert waren er een record aantal deelnemers nl. 125, voor de inrichters bracht dat veel controlewerk.
Er was ook een fototentoonstelling met  de laureaten van de 24 voorgaande jaren.
De avond begon met een videoboodschap in het dialect van Omer Roelandt, 91 jaar, over hoe het vroeger was.
Omer Van Cromphaut en Willy De Loose waren ook nu de quizmasters.
Er werd een plaket onthuld als eerbetoon aan de 'bewaarder' van het Haalterts dialect: Gilbert Redant. Reeds in 1997 verscheen de "Spraakkunst, spelling en idioticon van het Groot-Haaltertse Dialect" en 10 jaar later kwam een bijgewerkte versie. In 1997 verscheen ook van zijn hand "Oe zegge men t' ammel - 2000 Groot-Haaltertse zegswijzen, spreuken en spreekwoorden, anders bekeken".
Voor het samenstellen van 25 dialectquizzen werd Lena Van Impe in de bloemetjes gezet.
Enkele bestuursleden van het Davidsfonds vertolkten 3 liederen van Gilbert Redant met begeleiding van Wilfried D'hondt
Dit jaar wonnen ex-aequo Chris Van den Broeck, ook winnaar in 2014 en Maria Stockman, winnaar in 2010. Het lot besliste dat Chris Van den Broeck de uil mee naar huis mocht nemen. Derde dialectkenner is Paul Ghijsels.